Quy trình sản xuất Vật liệu tre ngoài trời Lavie Bamboo

từ cây tre đến sản phẩm

Chuyển đổi một thân tre rỗng thành sản phẩm tre ngoài trời LAVIE BAMBOO chất lượng cao - được thực hiện như thế nào?

san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-016
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-013
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-012
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-014
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-015
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-03
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-09
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-010
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-011
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-04
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-08
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-01
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-01
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-07
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-05
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-02
san-pham-tre-duoc-lam-nhu-the-nao-06
Call Now Button
error: Content is protected !!
Hotline: 096 477 5576